О нас

Добре дошли в международното  полилингвално училище РУССКАЯ ШКОЛА в София! Ние сме приемник и логично продължение на детска градина  Русская школа. Натрупания през годините опит и нарастващия интерес към руския език и учебна система, ни мотивираха да създадем ново начално училище в сърцето на София. Училището е разположено на ул. Шипка 34 /Руски културен информационен  център/ и професионалния екип воден от Любов Ивановна Берова, ни дават увереност за успех и развитие. Като основател и председател на Дружеството на руските педагози в България, Любов Берова е педагог с огромен опит, носител на редица международни награди. Обучението в РУССКАЯ ШКОЛА се осъществява на три нива: 

» Изучаване на основните предмети едновременно на български и руски език; 

» Изучаване на допълнителните предмети едновременно на български и английски език

» Преподаване по най-добрата образователна система в света - руската

С какво се отличаваме? Ползвайки най-доброто от руската и българската учебни системи в международно полилингвално училище РУССКАЯ ШКОЛА създаваме условия за учене и напредък в приятелска среда с преподаватели с роден руски, български и английски език. Ранното чуждоезиково обучение е приоритет и гордост за нас. Нашето училище е официален център за провеждане на държавно тестиране по руски език като чужд и лингводидактическо диагностиране на деца и възрастни. Експерти от Петербургския държавен педагогически университет контролират качеството на обучение . ДЕТЕТО ВИ Е В ДОБРИ РЪЦЕ!

РУССКАЯ ШКОЛА – международно полилингвално училище с преподаване на руски, английски и български езици вече факт! 

 

Как ставаме по-добри? 

*Активно се включваме в проекта на Русский мир за виртуални занятия по руски език с дистанционен асистент преподавател. 

*Участваме в Програмата „Русский уголок“ на Обществената палата на Руския Фонд на мира. 

*РУССКАЯ ШКОЛА е член на Международната асоциация на руските училища и културните общества “Евролог“ и Международното педагогическ о общество в подкрепа на руския език. 

 

Изградихме сигурна, стимулираща среда, в която всяко дете се развива академично, социално, емоционално и физически, като част от по-голяма, подкрепяща го общност. Създадохме съвременни условия в сърцето на София ул. Шипка 34 / Руски културен информационен  център /.

Нашите партньори:

Московски държавен университет „Ломоносов В.М.“, Росийски университет “Дружба народов“ Московсковски държавен педагогически университет Росийски държавен педагогически университет Петербургски държавен педагогически университет Казански Федерален Университет

Обществената палата на Руската Федерация Руски Фонд на мира.

РУССКАЯ ШКОЛА - първото частно руско училище с преподаване на руски, английски и български езици вече факт!

Изграждихме сигурна, стимулираща среда, в която всяко дете се развива академично, социално, емоционално и физически, като част от по-голяма, подкрепяща го общност.

ДЕТЕТО ВИ Е В ДОБРИ РЪЦЕ! /// ЧУДЕСНО МЯСТО ДА РАСТЕШ

Добре дошли в РУССКАЯ ШКОЛА, ЧУДЕСНО МЯСТО ДА РАСТЕШ!

Програмата за обучение включва:

 • Интензивно изучаване на руски и английски език от предучилищна възраст.
 • Овладяване на два езика на ниво, позволяващо адекватно междукултурно общуване в автентични ситуации и самостоятелна работа с информация /руски, български и английски/.
 • Риторика .
 • Получаване на задълбочени и трайни знания по всички основни учебни предмети;
 • Полингвално обучение по основните дисциплини и използване на оригинални форми - на съчетано обучение на български, руски и западен език.
 • Разкриване и стимулиране на развитието на интереси, дарби и таланти.
 • Корекция на съществуващи проблеми.
 • Формиране на личностно самосъзнание, чувство за отговорност, дисциплина, способност за поемане на риск, инициативност, предприемчивост и гражданска активност, навици за самостоятелна работа и работа в екип.
 • Изграждане на комуникативна компетентност и умения за работа с всякакъв вид информационни източници от най-ранна възраст.
 • Целенасочена индивидуална подготовка за академична реализация в страната и чужбина.
 • Самостоятелно и творческо мислене
 • Дисциплина (добри маниери, уважение към личността, униформи, ученическо самоуправление).

 

ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС:

/5-6 годишни/

 

Постигане на плавен психологически преход от възрастта на игрите към първи клас - начало на активна учебна дейност.

Български език: Обогатяване на активния речник на децата, правилно звукообразуване, формиране на граматически правилна и свързана реч. Начало на ограмотяване. Математика: Осмисляне основните математически операции -класификация, измерване, формиране на количествени представи за понятието "число", запознаване със знаците + и -и др.

Ориентиране в социалния свят и природата - природна и обществена среда. Запознаване със закономерностите на развитието на растителния и животински свят и грижите за опазването им. Взаимоотношенията между хората, общуване и култура на поведение. Празници, традиции, обичаи.

Обучение по Руски език: три нива на обучение чрез игри, ролеви ситуации, песни, драматизации и други, които подпомагат усвояването на елементарната лексика и граматика на руския език. Предвидено и видео, музикално и танцово обучение.

 

 

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ

/1 - 4 КЛАС/

 

Учениците ще се обучават целодневно по одобрени от МОН програми .Обучението по руски език, математика, музика, рисуване, роден край, природознание, физическо възпитание се води от преподаватели - носители на езика..

Минимум 10 часа седмично езици. 5 часа руски и 5 часа английски.

Компютри - компютърни симулации и мултимедийно онагледяване на общообразователните предмети - 1 час седмично.

Музика и танцово изкуство - 4 часа седмично /пеене,солфеж, пиано,ритмика/.

Изобразително изкуство : 1 и 2 клас - по 2 часа изобразително из-во. И 1 час - приложно изкуство.

За 3 и 4 класове - 2 часа изобраз.из-во.,2 часа приложно изкуство .

 

 

УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

 

 • Всички допълнителни занятия, както и музика, изобразително изкуство, физическо възпитание, се провеждат на руски език.
 • Спортове по избор.
 • Осигурена храна - 2 закуски и обяд.
 • Медицинско обслужване.
 • Училищен психолог.
 • Охрана. В организацията трябва да се включат: разнообразни екскурзии, посещения на театър, кино, изложби, музеи.Организиран отдих - ски училище, зелено училище, почивка на море.

 

 

Най-доброто от класическото образование в съвременния свят

 

ЧУДЕСНО МЯСТО ДА РАСТЕШ